خدمات مشاوره تخصصی استراتژی

خدمات مشاوره تخصصی استراتژی

خدمات مشاوره تخصصی استراتژی ویژه سازمان‌هایی است که علاقمند به ترسیم آمال ذهنی خود در قالب‌های واقعی و قابل اجرا هستند. این سازمان‌ها نه تنها به موفقیت‌های بزرگ‌تر می اندیشند، بلکه مسیر‌های دستیابی به آن موفقیت‌ها را نیز دنبال می‌کنند. خدمات مشاوره تخصصی استراتژی، برای تدوین، اجرا و تدوین مکانیزم‌های کنترلی استراتژی‌ها به سازمان‌ها یاری می‌رساند.

 

 

 

 

 

 

 

 

خدمات مشاوره تخصصی کسب و کار

خدمات مشاوره تخصصی کسب و کار

خدمات مشاوره تخصصی کسب و کار، چالش‌های فعالیت در محیط پرتغییر را تسهیل می‌کند. این خدمات مشاوره معمولاً بر چابکی، بهینه‌سازی هزینه‌ها، ایجاد جریان‌های درآمدی جدید و کنترل ریسک متمرکز است. همچنین مطالعات بازار به عنوان حوزه‌ای جذاب که مسیر حرکت یک کسب و کار را جهت می‌بخشد، همواره مدنظر مدیران کارآزموده بوده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خدمات مشاوره و مطالعات بانکی

خدمات مشاوره و مطالعات بانکی

خدمات مشاوره پیاده‌سازی مدل‌های جدید کسب و کار در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و به صورت ویژه طراحی مدل‌های بر پایه بانکداری جامع در آیریس ویرا ویژن ارائه می‌شود. این خدمات مشاوره بر پایه نیازهای مشتریان در بهبود مدل‌های کسب و کار فعلی و توسعه فعالیت با طراحی مدل‌های کسب و کار جدید ارائه می‌شوند.

خدمات مشاوره طراحی محصولات جدید، برای بازارهای هدف گزینش شده توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از سوی شرکت آیریس ویرا ویژن ارائه می‌شود. در این خدمات مشاوره، تلاش می‌شود ویترین پربارتری پیش‌روی مشتریان حقیقی و حقوقی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری قرار گیرد.

خدمات مطالعات بانکی با هدف افزایش اثربخشی و کارایی در اقدامات و عملیات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری توسط تیم‌های متخصص شرکت آیریس ویرا ویژن ارائه می‌شود. این مطالعات با رویکرد‌های درون سازمانی و برون‌سازی طراحی شده و با نظارت مشتریان انجام می‌شود.