گروه فناوری پرند

گروه فناوری پرند

گروه فناوری پرند دارای سابقه همکاری با بانک‌ها و شرکت‌های اکوسیستم بانکداری و پرداخت است. این گروه؛ نماینده انحصاری شرکت Wendia AG International سوئیس است که ارائه‌دهنده یکی از معتبرترین راهکارهای مدیریت خدمات در دنیا می‌باشد. این شرکت با کارنامه انجام بیش از ۲۰۰ پروژه در داخل کشور و بالغ بر ۵۰ پروژه برون‌مرزی در سایر کشورها، زیرساخت لازم و اقدامات شخصی‌سازی راهکار‌های Bank on را تامین می‌نماید.